Poseta Pedijatru
Nocno Umokravanje
Autizam

Kako pripremiti dete za posetu doktoru

Kako pripremiti dete za posetu doktoru

Deca, kao i odrasli, osećaju strepnju, strah i neprijatnost prilikom posete doktoru. Zadatak je roditelja, ali i doktora, da adekvatno pripreme dete za pregled, kako bi bilo kooperativno i osećalo se sigurno i zaštićeno. Poseta doktoru treba da bude zabavno iskustvo koje će detetu pomoći u savladavanju negativnih osećaja vezanih za pregled i dozvoliti mu da uživa u pregledu.…

Pročitaj više: Kako pripremiti dete za posetu doktoru

Noćno umokravanje (enureza)

Noćno umokravanje (enureza)

 

Noćno umokravanje je relativno čest problem kod dece, za koji se pretpostavlja da se javlja kod oko 10% predškolaca. Tačan broj dece sa ovim problemom je nepoznat, zato što roditelji o tome nerado pričaju. Isto tako se pretpostavlja da ovaj problem ima i oko 1% odraslih. Definicija noćnog umokravanje ili enureze je da je to nevoljno oticanje urina kod dece posle pete godine. Može biti primarno noćno umokravanje, što znači da dete nije do kraja naučilo da kontroliše mokrenje, tako da nije bilo perioda dužeg od šest meseci u kontinuitetu kada se dete nije noću umokravalo, dok je kod sekundarnog dete imalo „suvi“ period duži od šest meseci. 

Uzrok noćnog umokravanja je multifaktorijalne prirode. Veoma je važna genetska predispozicija, obično su se jedan ili oba roditelja umokravali noću. Od drugih faktora, smatra se da je najvažniji povišen prag za buđenje, gde su deca „tvrdi“ spavači. Pored toga uzroci mogu biti povećano stvaranje urina u toku noći (noćna poliurija) zbog poremećenog lučenja antidiureznog hormona (dezmopresina) ili povećana aktivnost bešike u toku noći. Ostali doprinoseći faktori mogu biti stres, opstipacija ili uvećani krajnici.

Kao posledica noćnog umokravanja, kod dece se stvara veliki psihološki problem, povlače se u sebe, postaju ćutljivi, ne druže se sa vršnjacima, izbegavaju odlazak na rekreativnu nastavu. Sa druge strane su i roditelji zbunjeni, preispituju se čime su oni doprineli i veoma često kažnjavaju dete, nemoćni da nešto promene.…

Pročitaj više: Noćno umokravanje (enureza)

Mokar krevet se toleriše do pete godine

Mokar krevet se toleriše do pete godine

1. Kada možemo da kažemo da je situacija da dete mokri noću normalna, a kada to prerasta u patologiju?
Ranije se smatralo da je bolje da dete što pre nauči da samostalno mokri, ali u današnje vreme preovladava mišljenje da treba pratiti individulani razvoj deteta. Sada se smatra da je normalno da se dete navikava na nošu između godinu i po i četiri godine, što je u proseku sa navršene dve godine ili da to bude treće leto života. Kada je dete psihofizički spremno, obično navikavanje na nošu traje dve do tri nedelje.…

Pročitaj više: Mokar krevet se toleriše do pete godine

Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam u stvari nije jedna bolest, nego čitav spektar bolesti, čija je skraćenica ASD (engl. Autism Spectrum Disorder). Karakteriše ga heterogena grupa neurorazvojnih poremećaja koji se ogledaju u ograničnoj komunikaciji, repetitivnim obrascima ponašanja, poremećajem pažnje i govora, kao i drugim intelektualnim poteškoćama. Oko 4 puta više obolevaju dečaci, dok su kod devojčica zabeležene teže forme autizma.…

Pročitaj više: Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam kod dece

Autizam kod dece

Poslednjih godina je autizam predmet brige mnogih roditelja, zbog čega je potrebno da se na početku definiše. Autizam nije više jedna bolest, nego spektar različitih poremećaja razvoja (ASD). Glavne karakteristike autizma su poremećaj kontakta i komunikacije sa okolinom, što je praćeno ograničenim i ponavljajućim aktivnostima i interesovanjima. Javlja se uglavnom kod dečaka, a dijagnoza bolesti se uglavnom postavlja između 18. i 30. meseca. Iako je hroničnog toka, autizam…

Pročitaj više: Autizam kod dece

Autizam - bolest modernog doba

Autizam - bolest modernog doba

Autizam ili kako se danas naziva spektar autističnih poremećaja (ASD) je postojao i ranije, ali su  poslednjih godina ustanovljeni novi kriterijumi koji treba da budu prisutni da bi se postavila dijagnoza bolesti. Sam naziv govori o tome da je to spektar bolesti, od onih sa minimalnim ispoljavanjem simptoma, do oblika bolesti gde postoji potpuno odsustvo komunikacije sa okolinom, kako verbalne, tako i neverbalne, kao i postojanje ograničenih i ponavljajućih radnji i interesovanja. Prema…

Pročitaj više: Autizam - bolest modernog doba

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki