Pregled u razvojnom savetovalištu

Ukoliko se roditeljima učini da se njihovo dete sporije razvija u odnosu na uzrast, treba prvo da se posavetuju  sa pedijatrom koji prati dete od prvog  meseca života i koji procenjuje neophodnost za dalje upućivanja  u razvojno savetovalište.

Dešava se  da  roditelji kojima je rečeno da se njihovo dete normalno razvija, ostanu nespokojni, nesigurni ili nezadovoljni, pa se  odlučuju za  samostalni dolazak  u razvojno savetovalište radi procene.

Prvi kontakt u savetovalištu je sa specijalno obučenim pedijatarom. On kroz posebnu vrstu pregleda može da  proceni da li kod deteta postoje odstupanja u razvoju ili kašnjenje u nekoj oblasti koje čine ličnost deteta. Roditelji za to vreme popunjavaju specijalizovani upitnik “Ages and Stages„ o proceni razvojnih postignuća prema uzrastu deteta, a koji će dodatno pomoći u proceni i postavljanju dijagnoze.

dr tomic razvojno

Ukoliko se pronađu razvojna kašnjenja ili blaga odstupanja od razvojnih normi u nekoj od  razvojnih oblasti, predlaže se plan podsticajnih aktivnosti za uzrast koje roditelji sprovode u kućnim uslovima. Ključno je da roditelji budu  motivisani za rad sa detetom i da budu istrajni u tome.

Ukoliko se utvrdi da je zbog razvojnog kašnjenja ili razvojnog poremećaja neophodan intezivan  terapijski tretman u okviru savetovališta sprovodi se ciljani rad sa defektologom, logopedom, fizijatrom, fizioterapeutom, psihologom ili psihijatrom.

Najvažniji faktori za bolju prognozu dece koja imaju razvojne probleme su rana indetifikacija i prikladna rana intervencija. Intenzivni edukativni tretmani u ranom razvojnom dobu (od 2 do 4 godine) imaju dugoročne pozitivne efekte na sveukupan dalji razvoj deteta.

Intervencija u ranom razvojnom periodu ima najveću mogućnost umanjenja kratkotrajnih i dugoročnih posledica koje razvojne poteškoće i poremećaji imaju na život deteta i porodice.

Što ranije identifikujemo poremećaj u razvoju, ranije ćemo početi intervenciju, čak i ako nemamo postavljenu dijagnozu, i tako dobiti bolje rezultate.

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki