Pokazatelji tipičnog psihomotornog razvoja

Svako dete ima svoj ritam rasta i razvoja. Zapravo svako ljudsko biće je jedinstveno i neponovljivo pa stim u vezi rast i razvoj pojedinca treba uvijek promatrati zasebno.

Ako gledamo tabele koje procenjuju rast i razvoj jasno se vidi da su vrednosti različite tj. ne postižu sva deca u istoj dobi istu težinu ni visinu, niti je stepen u razvoju motorike isti. Tabele služe da bi se odredili rasponi normale i sposobnost napredovanja,kao i definisale ključne tačke razvoja u određenoj dobi. Roditelje ne treba previše da zabrinjava ako njihovo dete u svom rastu i razvoju ne prati tačno one pokazatelje koje se nalaze u tabelama. Manja odstupanja uvek postoje.

 • 0 - 3 meseca

  0 - 3 meseca

  • želi da ga majka miluje, ljulja i drži u naručju
  • počinje da posmatra lice osobe koja mu je dovoljno blizu, maše rukama i nogama
  • zaplače kada čuje glas osobe koju poznaje, posebno majke
  • počinje vokalizacija-gukanje čime izražava svoje osjećaje na stimulacije koje dobija iz okoline
  • slobodno držanje glave u vertikali
  • u položaju na trbuhu oslanja se na ruke i odiže glavu od podloge na kojoj leži
  • u stanju je da drži mali predmet koji mu se stavi u ruku-zvečku
 • 3 - 6 meseci

  3 - 6 meseci

  • glavu drži uspravno i okreće je prema izvoru zvuka (krajem četvrtog meseca postiže potpunu kontrolu glave)
  • u petom mesecu u stanju je da se održi u sedećem stavu uz oslonac
  • sa 6 meseci uspeva da se kratko održati u sedećem stavu, iako obično pada u stranu ili prema naprijed
  • svoja stopala donese do usta i tako upoznaje granice svoga tela
  • dohvata predmete i premšta ih iz ruku u ruku
  • iz trbušnog položaja podignu se uz oslon na ruke, i okrene
  • hvata igračku koja zvoni i trese je kako bi zazvonila
  • ostvaruje kontakt sa očima
  • prati pogledom predmete koji se kreću
 • 6 - 9 meseci

  6 - 9 meseci

  • iz sedećeg položaja dete se naginje prema napred i u stranu bez gubljenja ravnoteže da se vrati u prethodni položaj-na taj način hvata predmete koji ga zanimaju
  • hvata sitne predmete, pridržava ih palcem i kažiprstom-pokazuje izrazitu želju za hvatanjem sitnih predmeta kao što su mrvice hleba,dugmad...
  • ima omiljenu igračkicu
  • odaziva se na ime
  • drži u ruci bočicu i sam je prinosi ustima
  • počinje da imitira zvuke i pokrete drugih ljudi
  • sa osam meseci mnogi su u stanju da se postave na noge pridržavajući se za ogradu krevetića
  • s devet meseci više od polovine uspeva samo da se podigne na noge i postaviti u sedalicu
  • uspeva da se postavi u četvoronožni položaj ili počinje da puzi
  • udara predmetima o sto
  • voli da se ogleda u ogledalu
  • reaguje na muziku
 • 9 - 12 meseci

  9 - 12 meseci

  • ispituje predmete potresanjem, pušta ih da padnu na pod jer ga veseli buka koju proizvode, baca ih u daljinu
  • stavlja igračku u kanticu i opet je izvadi napolje
  • zatvara vrata i poklopce od kutija, pokušava da okreće listove knjige
  • prinosi kašiku ustima ili jede prstima
  • pije iz šolje koju mu pridržavamo
  • pravi prve pokušaje u otkrivanju sveta: jedni prave prve samostalne korake dok se drugi odvaže na takav poduhvat dok ih mama ili tata pridržavaju
  • proizvodi dosta različitih zvukova(„mama”, „bababa”, „dadada”)
  • razume „NE”
  • maše „pa-pa”
  • lupa dva predmeta jedan o drugi (čaša o sto,igračkom o igračku)
  • ima omiljenu igračku
  • pokuđava da šara po papiru
  • voli jednostavne igre „Sad ću da te uhvatim!“
 • 12 - 18 meseci

  12 - 18 meseci

  • kreće se uz nameštaj i počinje da pravi samostalne korake
  • hoda dok ga neko drži za ruku
  • izgovara bar jednu reč jasno i funkcionalno (ima rečnik od 1-5 reči ne računajući mama, pa-pa)
  • pokušava da imitira reči koje izgovarate
  • pokazuje kažiprstom predmete i slike
  • koristi jednostavne gestakulacije(za “NE” mađe glavom, za “pa-pa” maše rukom)
  • pokazuje strah od novih situacija i nepoznatih ljudi
  • pokazuje želju da istražuje okolinu
  • pronalazi lako skrivene predmete
  • baca loptu u ciljanom pravcu
  • otvara slikovnice tvrdih korica
  • zna da pokaže bar tri dela tela (nos,glava,oko)
  • svlači cipele, čarape,ali pomaže mami pri oblačenju (ispruža ruku ili nogu)
 • 18 - 24 meseca

  18 - 24 meseca

  • koristi jasno bar 10 reči
  • počinje da se služi sa po dve reči koje spaja ”Još soka“, ”Mама dođi“
  • govori o sebi u trećem licu (”Mima jede”, ”Iva ljuta”)
  • prati jednostavna upustva (”Vrati loptu”, ”Dođi u krevet”)
  • zna da se igra igračkama
  • igra se jednostavnih igara ”pretvaranja” (kobajagi hrani bebu)
  • učestvuje i u paralelnoj igri - zna da se samostalno igra pored druge dece – ne kvari tuđu igru
  • uključuje rado druge u igru – nudi im igračke
  • uživa u dečijim pesmicama
  • imitira druge ljude
  • primeti kad mama ode ili se vrati i reaguje
  • ne zaboravlja već naučeno
  • pokazuje bar pet delova tela
  • prepznaje predmete iz okoline i zna čemu služe- kako se koriste
  • trči, skače, šutira loptu, penje se po stepenicama
  • ispoljava različite emocije: radost, strah, ljutnju
  • plaši se nepoznatih ljudi
  • lako zapada u frustracije i dobije napad besa
  • ne dozvoljava drugima da uzimaju njegove stvari
  • želi da kontroliše druge- naređuje
  • traži nošu i koristi WC ili ispoljava nelagodnost ako je pelena ”puna”
  • voli da boji i šara po papiru samostalno
 • 2 - 3 godine

  2 - 3 godine

  • Kombinuje 2 do 3 reči i stvara rečenice
  • Odgovara na jednostavna pitanja
  • Ima funkcionalan rečnik od 50 reči
  • Imenuje predmete i životinje sa slika (pas,maca,meda,auto,sok,kuća,trava,cvet,drvo,list,kašika)
  • Voli igru imitacije odraslih
  • Ima intresovanja za slikovnice i samostalno lista slikovnicu tvrdih listova.
  • Razvija kompleksnu igru i nju uključuje druge
  • Pokazuje zabrinutost kada mu drug plače.
  • Prati dvosložne usmene zahteve(na primer "Uzmi svoju igračkicu i odnesi u korpu")
  • Zna da se penje i silazi niz stepenice uz držanje.
  • Piše i preslikava linije i krugove
  • Baca loptu rukom iznad glave
  • Samostalno inicira igru, ali su potrebni nadzor i pomoć
  • Jede samostalno kašikom, počinje da koristi viljušku
  • Samostalno pere ruke
 • 3 - 4 godine

  3 - 4 godine

  • Imitira odrasle i decu
  • Govori u rečenicama
  • Oblači se i svači samostalno
  • Imitira odrasle i decu
  • Razume pojmove “ moje”, “ tvoje”, “ njeno”, “ njegovo
  • Razdvaja se lako od roditelja
  • Prati kompleksne zahteve (2 до 3 команде одједном)
  • Zna da imenuje većinu premeta iz svoje okoline
  • Zna da kaže kako se zove ,koliko godina ima kog je pola
  • Zna da imenuje bar jednog prijatelja
  • Govori rазговетно i može da obavi kratki razgovor
  • Igra se izmišljenih – kobajagi igara
  • Zna da zavrne i odvrne poklopac na predmetima
  • Zna samo da otvori i zatvori vrata
  • Zna da prepozna nekoliko boja i da bar jednu imenuje
  • Razume jedan do dva pojma
  • Penje se i silazi stepenicama
  • Vozi tricikl
  • Želi da se igra sa drugom decom
  • Niže perle-makarone
  • Seće makazama po linijama
  • Insistira da radi stvari samostalno
  • Zakopčava veliku dugmad
  • Koristi kašiku i viljušku kad jedeКористи кашику, виљушку
  • Samostalno pere i briše ruke
  • Izbacuje dnevno spavanje
  • Rečima najavljuje WC, mada povremeno promaši
 • 4 - 5 godina

  4 - 5 godina

  • Govori razgovetno 4 do 5 reči u rečenici
  • Koristi buduće vreme u govoru
  • Broji od 1 do 10
  • Zna najmanje pet boja
  • Zna šde je ispod, na sredini, na kraju
  • Zna da imenuje bar pet boja
  • Zna da imenuje brojeve 1, 2, 3
  • Imenuje drugove i drugarice
  • Zna ime, prezime, koliko ima godina, pol, gde živi
  • Penje se i spušta toboganom samostalno
  • Ume da stoji na jednoj nozi po 5 sekundi
  • Skače sa obe noge unapred
  • Kopira oblike držeći olovku samostalno
  • Zna da nacrta čoveka sa bar četri dela tela
  • Preslikava svoje ime napisano velikim slovima
  • Niže sitne perle
  • Spretno reže makazama
  • Samostalno pere ruke, koristi sapun, briše ruke peškirom
  • Sam pere zube
  • Sam pere zube
  • Sam sprema igračke za sobom
  • Zna dve tri pesmice i recituje
 • 5 - 6 godina

  5 - 6 godina

  • Koristi pune rečenice i komunicira jasno
  • U stanju je da jasno prepriča neki događaj
  • Razume šta je kraće - duže, teže - lakše
  • Zna da crta čoveka
  • Prati liniju olovkom
  • Piše svoje ime
  • Broji do 15
  • Znada prepozna osnovne boje
  • Zna da nacrta oblik krug, pravougaonik, kvadrat, trougao
  • Sam koristi tolaet i obriše se
  • Skakuće na jednoj nozi
  • Igra se društvenih igara sa drugom decom
  • Zna godišnja doba i njihove karakteristike
  • Vezuje pertle samostalno
  • Razume pojam vremena (jutro,noć,sati)

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki