Odstupanja u razvoju - razvojna kašnjenja i razvojni poremećaji

Često se razvoj deteta  opisuje različitim  terminima  po tipu "normalan”, "prosečan”, „zadovoljavajući" ili “nezadovoljavajući” što zbunjuje roditelje.

Normalan razvoj je onaj koji je tipičan, uobičajen, očekivan za uzrast i bez abnormalnosti i odstupanja. U opisivanju nezadovoljavajućeg razvoja najčešće korišćeni termini su “usporen razvoj” i “disharmoničan razvoj”.

Dete sa usporenim razvojem kasni u odnosu na decu svog uzrasta zbog razvoja koji je sporiji od očekivanog. Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta, ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period.

Disharmoničan razvoj označava da postoji zaostajanje ili neuobičajenost u razvoju pojedinih oblasti koje čine ličnost deteta (psihomotorika, govor, osjećanja, inteligencija) dok su ostale funkcije normalne ili približne za uzrast.

kids

Poslednjih godina koristimo noviju terminologiju koja podrazumeva:

Razvojna  kašnjenja

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od pet razvojnih oblasti. Ova kašnjenja često se sama od sebe izgube, dete jednostavno nadoknadi zaostatk kroz igru u podsticajnoj okolini ili uz blagi ciljani razvojni podsticaj. Ključ je stvoriti stimulativnu okolinu kod kuće, da se sa detetom mnogo komunicira, da mu se čita i dozvoli da istražuje samostalno okolinu, da se podstiče dečija samostalnost i učenje koz pokušaj/pogreške uz stalna ponavljanja.

Razvojni poremećaj

Razvojni poremećaj je svaki zapažen zaostatak u razvoju to jest atipičan razvoj i odstupanja od razvonih normi u poređenju sa vršnjacima tipičnog razvoja i može biti:

  • Atipičan razvoj bez određenog specifičnog uzroka
  • Atipičan razvoj prouzrokovan zdravstvenom dijagnozom

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki