"Možda nešto nije u redu" ako...

 • Sa punih godinu dana

  Sa punih godinu dana

  • Beba ne počinje da guče “brblja” sa 12 meseci
  • Ne održava kontakt očima i izbegava da gleda u lice
  • Ne odaziva se i ne okreće se prema glasovima sa 9 i više meseci
  • Ne progovara nijednu reč sa 16 meseci
  • Ne pokazuje prstom šta želi sa 18 meseci
 • Sa pune dve godine

  Sa pune dve godine

  • Ne kombinuje dve reči kad napuni dve godine
  • Gubi ili ne razvija govor i socijalizaciju
  • Ne pokazuje intres za istraživanje okoline
  • Nekad vam se čini da dete “ne čuje”
  • Ne zna svrhu predmeta (telefon –prinese uvetu,daljinski uperi na TV)
  • Ne prati usmene zahteve (“donesi”, “otvori”, “baci”)
 • Sa pune tri godine

  Sa pune tri godine

  • Ne interesuju ga druga deca
  • Ne može da zadrži pažnju na igri ili nekoj dečijoj aktivnosti
  • Ne zna da se igra igračkama
  • Opsesivno ređa igračke i predmete iz okoline
  • Čudno ponavljanje određenih pokreta tela: lepršanje rukama, hod na prstima, zagledanje u ruku i prste i igra prstićima, pokrivanje ušiju prstima, konstantno ljuljanje ili okretanje u krug, griženje ruku
  • Opsesija određenim radnjama i predmetima (vodom, svetlom, otvaranjem i zatvaranjem poklopaca, vrata, polica)

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki