Stomatologija

no-photo-f

Dr Kristina Miković
Doktor Stomatologije
Stomatološke ordinacije Nikolić

Pregledi koje obavlja:

  • Konsultacija dečjeg stomatologa u okviru sistematskog pregleda

sw1

 

danilonikolic

Dr Danilo Nikolić
Doktor Stomatologije
Stomatološke ordinacije Nikolić

Rođen 28.5.1978. u Boru, Srbija. Godine 1997. maturirao XIII Beogradsku gimnaziju kao đak generacije. Upisao Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu iste godine, na kom je diplomirao oktobra 2004. godine (prosečna ocena 8,80), položio državni ispit za doktora stomatologije avgusta 2006. godine. Novembra 1999. godine upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kom je diplomirao jula 2012 (prosečna ocena 8,47), položio državni ispit za doktora medicine marta 2013 godine. Novembra 2004. godine upisao magistarske studije u trajanju od dve godine na Stomatološkom fakultetu iz oblasti Maksilofacijalna hirurgija, gde je kao poslediplomac pod ugovorom bio angažovan na izvođenju nastave na Odeljenju za traumatologiju. Tokom 2005. godine na odsluženju redovnog vojnog roka u sanitetskoj službi Vojske Republike Srbije.Od školske 2014. godine specijalizant iz oblasti Maksilofacijalna hirurgija na VMA u Beogradu.

Višegodišnje iskustvo u radu doktora stomatologije u okvirima privatne prakse, kao i rad sa svim profilima pacijenata svih starosnih grupa, klinički rad kao doktora medicine u Službi za ORL sa MFH Klinike za Hirurgiju KBC "Zemun", profilisalo je efikasnost i brzinu u rešavanju problema dobre kliničke prakse, efektivnost njegovih manuelnih, komunikativnih i adaptibilnih veština.

Pregledi koje obavlja:

  • konsultacija dečjeg stomatologa u okviru sistematskog pregleda

 

 

 

sw1

 

dvasiljevic

Dr Dragana Vasiljević
Doktor stomatologije
DZ Zemun

Rođena 17.05.1968. godine u Čačku. Godine 1987. maturirala u Čačanskoj gimnaziji. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Od 1997. godine zaposlena u privatnoj ordinaciji Dentib. Od 2005-2012. zaposlena u DZ Voždovac. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom i odraslima u oblasti dečije preventivne stomatologije, stomatološke protetike i bolesti zuba i usta. Redovni učesnik domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa. Edukacije: „Oralno zdravlje kao deo opšteg zdravlja“, „Prava terapija u pravo vreme“, „Znanje i veštine u svakodnevnoj stomatološkoj praksi“ i „Savremeni terapijski principi“. Član Stomatološke komore Srbije. Stalno zaposlena u DZ Zemun.

Pregledi koje obavlja:

  • konsultacija dečjeg stomatologa u okviru sistematskog pregleda

 

 

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki