Psihologija/psihijatrija

ksenija-seslija

Ksenija Šešlija
Psiholog i psihoterapeut
DZ „Savski Venac“

Radno iskustvo: Svetska zdravstvena organizacija, Regionalna kancelarija za Evropu
Korekcija i adaptacija materijala - Tretman bolesti zavisnosti - Elementi psihosocijalnog tretmana –
Osma beogradska gimnazija
Glavne aktivnosti: psihološko savetovanje učenika i članova njihovih porodica, profesionalna orijentacija učenika, anketiranje, statistička obrada podataka i izveštavanje
Institut za psihijatriju, Klinički centar Beograd
Glavne aktivnosti: primena psihodijagnostičkog instrumentarijuma, integracija podataka, pisanje psihološkog nalaza, psihološko savetovanje
Zavod za vaspitanje dece i mladih, Beograd (« Vasa Stajić ») – zajednički projekat UNICEF-a i Filozofskog fakulteta, Odeljenje za psihologiju
Glavne aktivnosti: primena kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa decom i mladima
Ministarstvo obrazovanja i sporta, Letnji kampovi, - Goč, Rudnik, 5 nedelja
Edukator srednjoškolaca; Teme: asertivna komunikacija, konstruktivno rešavanje konflikata, timski rad, osnovna ljudska prava,…
Edukacija: Tretman bolesti zavisnosti - Elementi psihosocijalnog tretmana, zajednički program UNODC-a (United Nations Office of Drugs and Crime) i WHO (World Health Organization)
Edukacija iz sistemske porodične terapije – Asocijacija sistemskih terapeuta
Edukacija za primenu i interpretaciju Roršahove psihodijagnostičke tehnike – Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije
“Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa decom i odraslima”

Pregledi koje obavlja:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija dece i adolescenata, psihodijagnostičke procedure (testiranja) – procena intelektualne sposobnosti i emotivnog funkcionisanja, porodično savetovanje

 

sw1

 

aleksandar ramah psihijatar

 

Prim Dr Aleksandar Ramah
Specijalista psihijatrije
Psihijatrijska ordinacija „Ramah“

Obavlja sledeće preglede dece:

 • Opšta psihijatrijska dijagnostika, posebno rad sa decom – bolesti zavisnosti

 

sw1

milina

Milina Janković
Klinički psiholog
D.Z. Savski Venac

Diplomirani psiholog od 1986.godine.

Završila edukaciju iz osnova psihodinamske psihoterapije i savetovanje u Institutu za mentalno zdravlje.

Dugi niz godina radim na problemima dece i omladine.

Obavlja sledeće preglede :

 • Praćenje razvoja i rana dijagnostika razvojnih poremećaja
 • Separacija i adaptacija (na vrtić, polazak u školu)
 • Strahovi, tikovi, agresija, bes....
 • Problemi učenja
 • Odnosi sa vršnjacima i vršnjačko naselje
 • Procena sposobnosti i potencijala , kao i ličnosti i interesovanja: testiranje radi ranijeg polaska u školu i/ili odlaganja polaska u školu
 • Profesionalna orijentacija, testiranje za izbor srednje škole ili fakulteta
 • Porodični problemi vezani za razvod roditelja ili gubitak člana porodice (baka, deka)
 • Adolescentne krizeTekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki