Defektologija

sladjana ivanovic

Slađana Ivanović
Dipl.defektolog-oligofrenolog, somatoped

DZ Savski Venac

Obavlja sledeće preglede:

  • Konsultacija defektologa u okviru sistematskog pregleda dece, procena razvoja finih i grubih motornih aktivnosti kod dece
  • Defektološki tretman i reedukacija psihomotornih aktivnosti

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki