Defektologija

sladjana ivanovic

Slađana Ivanović
Dipl.defektolog-oligofrenolog, somatoped

DZ Savski Venac

Obavlja sledeće preglede:

  • Konsultacija defektologa u okviru sistematskog pregleda dece, procena razvoja finih i grubih motornih aktivnosti kod dece
  • Defektološki tretman i reedukacija psihomotornih aktivnosti

 sw1

sanjasavicbabic

Sanja Savic-Babic

Dosadašnje radno iskustvo

2000-2002            Vojnomedicinska akademija

                       -Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

                               -Klinika za reumatologiju i imunologiju

                                -Klinika za neurologiju i psihijatriju

                                -Poliklinika za neurologiju i psihijatriju

2002-2003            Ortopedsko preduzece „Rudo“ Beograd

                               -Analiza i kontrola proizvoda

 

2003-                     Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

                               (Bul. Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd)

 Obrazovanje

1993-1998            Defektoloski fakultet Univerzitet Beograd

                                Dipl.defektolog –somatoped (telesna invalidnost)

2000-2003             Medicinski fakultet Univerzitet Beograd

                                Magistarske studije-neuropsihologija

2013-                     Defektoloski fakultet Univerzitet Beograd

                                Doktorske studije

Druge veštine

                                - osnovno poznavanje engleskog jezika

                                - osnovno poznavanje rada na računaru

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki-logo Studio Mzlaki