Noćno umokravanje (enureza)

Noćno umokravanje (enureza)

 

Noćno umokravanje je relativno čest problem kod dece, za koji se pretpostavlja da se javlja kod oko 10% predškolaca. Tačan broj dece sa ovim problemom je nepoznat, zato što roditelji o tome nerado pričaju. Isto tako se pretpostavlja da ovaj problem ima i oko 1% odraslih. Definicija noćnog umokravanje ili enureze je da je to nevoljno oticanje urina kod dece posle pete godine. Može biti primarno noćno umokravanje, što znači da dete nije do kraja naučilo da…

Pročitaj više: Noćno umokravanje (enureza)

Mokar krevet se toleriše do pete godine

Mokar krevet se toleriše do pete godine

1. Kada možemo da kažemo da je situacija da dete mokri noću normalna, a kada to prerasta u patologiju?
Ranije se smatralo da je bolje da dete što pre nauči da samostalno mokri, ali u današnje vreme preovladava mišljenje da treba pratiti individulani razvoj deteta. Sada se smatra da je normalno da se dete navikava na nošu između godinu i po i četiri godine, što je u proseku sa navršene dve godine ili da to bude treće leto života. Kada je dete psihofizički spremno, obično navikavanje na nošu traje dve do tri nedelje.…

Pročitaj više: Mokar krevet se toleriše do pete godine

Autizam kod dece

Autizam kod dece

Poslednjih godina je autizam predmet brige mnogih roditelja, zbog čega je potrebno da se na početku definiše. Autizam nije više jedna bolest, nego spektar različitih poremećaja razvoja (ASD). Glavne karakteristike autizma su poremećaj kontakta i komunikacije sa okolinom, što je praćeno ograničenim i ponavljajućim aktivnostima i interesovanjima. Javlja se uglavnom kod dečaka, a dijagnoza bolesti se uglavnom postavlja između 18. i 30. meseca. Iako je hroničnog toka, autizam…

Pročitaj više: Autizam kod dece

Autizam - bolest modernog doba

Autizam - bolest modernog doba

Autizam ili kako se danas naziva spektar autističnih poremećaja (ASD) je postojao i ranije, ali su  poslednjih godina ustanovljeni novi kriterijumi koji treba da budu prisutni da bi se postavila dijagnoza bolesti. Sam naziv govori o tome da je to spektar bolesti, od onih sa minimalnim ispoljavanjem simptoma, do oblika bolesti gde postoji potpuno odsustvo komunikacije sa okolinom, kako verbalne, tako i neverbalne, kao i postojanje ograničenih i ponavljajućih radnji i interesovanja. Prema…

Pročitaj više: Autizam - bolest modernog doba