Biografija Dr. Raketić

Edukacija

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1982/83 godine i diplomirala u roku, aprila 1988. godine, sa prosečnom ocenom 9,50. Za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija je više puta nagrađivana: Novembarskom nagradom Univerziteta u Beogradu, Oktobarskom nagradom Beograda za stvaralaštvo mladih, Nagradom iz fonda "Prof. dr Mihajlo-Miša Petrović" i Nagradom Legata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Obavezni lekarski staž je završila kao lekar stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Završila je dve specijalizacije sa odličnim uspehom i to 1992. godine specijalizaciju iz Imunologije i 2001. godine specijalizaciju iz Pedijatrije. Poslediplomske studije iz Imunologije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu i 1996. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Efekat in vivo primene rekombinantnog IL-1 na fenotipske karakteristike i funkcionalnu sposobnost limfocita posle traume". Doktorsku disertaciju pod nazivom “Značaj utvrđivanja DNK indeksa u dijagnozi i prognozi akutne limfoblastne leukemije kod dece” je odbranila 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Decembra 2007. godine, odlukom Senata Evropskog univerziteta, izabrana je u zvanje docent Medicinske akademije – US Medical School, Beograd, za užu naučnu oblast Pedijatrija. 

Usavršavanja

dr-raketicZavršila je poslediplomski kurs Mediteranske grupe za proučavanje dijabetesa u Maratonu, Grčka, u maju 1994. godine i u oktobru 2007. godine u Beogradu. Takođe i I i II Internacionalni kurs o transplantaciji organa u Rimu, Italija, u novembru 1995. godine i maju 1997. godine. Krajem maja 1997. godine je u Imunološkoj laboratoriji Becton Dickinsona u Hajdelbergu, Nemačka, ovladala znanjima o korišćenju protočnog citometra, koje je primenila po prvi put u radu Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Od oktobra 2004. godine do maja 2005. godine u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu je završila teorijsko-praktičnu edukaciju “Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja: cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima”. Saradnik je u projektu Evropske Unije u okviru Finske Dijabetološke Asocijacije, koji se bavi istraživanjem gojaznosti dece i adolescenata i moguće pojave dijabetesa tip 2, pod nazivom „European plan for the prevention of obesity and type 2 diabetes mellitus in children and adolescents“. Bila je saradnik u okviru višegodišnjeg makroprojekta (1990-2000) “Funkcionalni, imunološki, metabolički i klinički aspekti transplantacije ostrvaca endokrinog pankreasa u insulin zavisnih dijabetičara”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku Republike Srbije.

Usavršavanja - Od 2013 je saradnik u EU projektu “Collaborative Project for Early Prevention of Diabetes Complication in Europe (e-predice)”

Veštine

Glavne oblasti stručno-medicinskog i naučnog rada su pedijatrijska imunologija, posebno alergijske, autoimunske i hematološke bolesti u pedijatriji. Učestvovala je u poslediplomskoj nastavi u okviru specijalizacije Imunologije u Vojnomedinskoj Akademiji. Takođe, učestvovala je u praktičnoj nastavi za studente redovnih i poslediplomskih studija iz Pedijatrije u toku rada u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao i praktičnoj nastavi iz Pedijatrije za doktore medicine u toku obaveznog lekarskog staža. Od 2009. godine aktivno učestvuje u sprovođenju teoretske i praktične nastave u Medicinskoj Akademiji – US Medical School Evropskog Univerziteta u Beogradu.

U okviru kontinuirane medicinske edukacije je održala sledeća predavanja: “Infektivna mononukleoza – dijagnostičke dileme i komplikacije” (Opšta bolnica Bel Medic, Beograd, 01.09.2010.), “Ishrana novorođenčeta i dece predškolskog uzrasta” (Simpozijum “Prevencija dijabetesa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija”, Hotel Slavija, Beograd, 04.03.2011.), “Dometi i ograničenja stimulacije imunskog sistema kod dece” (Kurs “Aktuelni problemi u medicini – uloga lekara i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece”, Delta Holding, Beograd, 22.05.2011.), “Pravilna ishrana u dečjem dobu” (Dijabetološki dani Srbije 2012, Hotel „Slavija“, Beograd, 14.12.2012). Sva predavanja su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KE) lekara, stomatologa i farmaceuta. 

„Gojaznost kod predškolske i školske dece-početak rizika za pojavu tipa 2 Dijabetes melitusa” (Novine u dijabetologiji, KBC Beograd, Medigroup, 10.07.2015.).

Publikacije i mediji

Učestvovala je u radu više domaćih i inostranih kongresa i simpozijuma. Autor je i koautor više od 140 radova, od kojih je 13 publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima. Pored toga je napisala brojne članke za popularne časopise i više puta gostovala u radio i TV emisijama. U okviru kampanje Procter&Gamble koja je počela 2010. godine proglašena je za pedijatra eksperta.
Kao predavač po pozivu je učestvovala u skupovima koji su organizovani od strane La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique.

Radna karijera

Od 1989. do 1996. godine je bila zaposlena u Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske Akademije, a do 2004. godine je bila šef Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Do 2009. godine je bila zaposlena u Zdravstvenoj zaštiti žena i dece Doma zdravlja Savski Venac, a zatim u Opštoj bolnici i Domu zdravlja “Bel Medic”. Na mestu Načelnika Pedijatrijske službe u Domu zdravlja Jedro, Delta Generali Osiguranja, je provela dve godine, a 16.07.2012. osniva Ordinaciju iz pedijatrije „Dr Raketić“, gde i danas radi.

Stručne/naučne asocijacije

Član je sledećih udruženja: Srpsko lekarsko društvo, Društvo imunologa, Društvo alergologa i kliničkih imunologa Srbije, Udruženje pedijatara Srbije, Mediteranska Grupa za proučavanje dijabetesa, Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije, Global Diabetes Survey.
Jezici: Završila je sa uspehom kurs iz engleskog jezika u Kolarčevom Narodnom Univerzitetu u Beogradu i posebno školu za engleski jezik u okviru International House u Londonu sa potvrdom o aktivnom znanju engleskog jezika. Poseduje pasivno znanje ruskog jezika.

1990-

Srpsko lekarsko društvo

1992-

Društvo alergologa i kliničkih imunologa  Srbije  

1994-

Mediteranska Grupa za proučavanje dijabetesa

2010-

Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije

2010-

Udruženje pedijatara Srbije

2011-

Global Diabetes Survey  

2011-

Udruženje Univerzitetskih profesora i naučnika Srbije

2014 –

Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi

2015- Nestle Nutrition Institute
2017- Srpska Kraljevska Akademija naučnika i umetnika

CV Dr Raketić